Nagła głuchota i szumy uszne

Masz wrażenie, że Twoje ucho jest ciągle "zatkane"? Że coraz gorzej słyszysz przez telefon? Wydaje Ci się , że wszyscy nagle mówią za cicho? To może być objaw nagłej głuchoty. Tlenoterapia hiperbaryczna jest rozwiązaniem tego problemu!

W Niemczech aż 80%wszystkich chorych korzystających z zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej kierowanych jest na zabiegi z powodu zaburzeń czynności ucha.

Wyniki kontrolowanych badań klinicznych przeprowadzonych u ponad 1100 pacjentów wykazały, że HBOT stosowana po bezskutecznym leczeniu zachowawczym była skuteczna u ponad 50 % pacjentów powodując zmniejszenie utraty słuchu o ponad 20 dB. U około 11 % uzyskano całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najlepsze wyniki uzyskiwano włączając leczenie we wczesnej fazie choroby.

Nagła głuchota – jest odbiorczym upośledzeniem słuchu, pojawiającym się nagle bez uchwytnej przyczyny, w większości przypadków jednostronnie, o różnym poziomie niedosłuchu, łącznie z głuchotą całkowitą. 
Często objawy pojawiają się rano, z wrażeniem pogorszenia słyszenia. Pogorszenie słuchu jest odczuwane jako uczucie zatkania ucha, uczucie zalegania waty, pełności w uchu, niejednokrotnie z towarzyszącym szumem usznym, o charakterze pisku lub gwizdu.
W sytuacji stwierdzenia wystąpienia nagłej głuchoty ważna jest szybka i natychmiastowa reakcja.
Najefektywniejszym leczeniem nagłej głuchoty jest leczenie tlenem hiperbarycznym w komorze w połączeniu z leczeniem dożylnym lekami sterydowymi.

Właściwa diagnostyka laryngologiczna i wdrożenie pełnego programu leczenia polegającego na połączeniu zabiegów w komorze hiperbarycznej z leczeniem farmakologicznym daje 100% poprawę słuchu!