Tlen - w walce z cukrzycą

Cukrzyca jest dość skomplikowaną i podstępną chorobą. Może przykładowo stopniowo podnosić ciśnienie chorego oraz sprzyjać wystąpieniu zaburzeń lipidowych. Może również wpływać na  gromadzenie się tłuszczów w tętnicach dużych i średnich, takich jak naczynia kończyn dolnych, wieńcowe czy mózgowe. Stąd prosta droga do powstania niebezpiecznej dla zdrowia i życia miażdżycy.
Badania dowiodły, że leczenie tlenem hiperbarycznym pozwala zapanować nad poziomem glukozy we krwi, ale też nad procesami sprzyjającymi rozwojowi miażdżycy. Badacze wskazują na ochronne działanie antyoksydacji, która spowalnia powstawanie zmian miażdżycowych.

Komora hiperbaryczna pomaga w szybszym gojeniu się ran , dlatego stosuje się ją również na problemy cukrzyków.
U pacjentów z cukrzycą występują poważne problemy z odpornością, które predysponują ich do częstych i bardzo trudnych w leczeniu zakażeń bakteryjnych oraz grzybiczych.

Na świecie rocznie umiera około 3,5 mln diabetyków.
  • Cukrzyca może skrócić długość życia nawet o 10 lat
  • Co roku amputowanych jest 14 tys. kończyn dolnych z powodu tzw. stopy cukrzycowe
  • 3 tys. polskich diabetyków co roku traci wzrok.

Poważnym problemem, z którym styka się wielu cukrzyków, a na który można zaradzić terapią z tlenem jest zespół stopy cukrzycowej. Powstaje zgorzel, która na początku zabarwia opuszek palucha na siny kolor. Następnie zajmuje coraz większy obszar atakując tkanki całej stopy i doprowadzać do zmian martwiczych. Komórki zajęte zgorzelą nie są w stanie się regenerować. Brak dopływu krwi i tlenu zmniejsza zdolność tkanek do angiogenezy, ziarninowania czy syntezowania kolagenu.
Na powstanie tego schorzenia wpływ ma wiele czynników. Podstawowym jest ograniczony dopływ krwi. To powoduje wspomniane już zmiany miażdżycowe, ale też skłonność do powstawania zakrzepów czy zwiększona lepkość krwi. Nieleczona stopa cukrzycowa może skończyć się nawet amputacją. Nie należy zatem ignorować tego problemu, tylko zacząć działać.