Zastosowanie hiperbarycznej terapii tlenowej w dermatolog

Tlenoterapia hiperbaryczna jest rewelacyjnym rozwiązaniem w leczeniu wielu chorób skóry jak również jest powszechnie wykorzystywana do leczenia patologii skóry. Poprzez transport tlenu przez krew, osocze i płyn mózgowo – rdzeniowy następuje redukcja wszelkich ognisk zapalnych, bakteryjnych i alergicznych. Wzmacnia się układ immunologiczny co pomaga w zwalczaniu zakażeń i zapobiega infekcjom.
 • dotlenienie sprzyja większej regeneracji nabłonka,
 • przyśpiesza utlenowanie tkanek,
 • wydalanie toksyn
 • poprawia metabolizm całego ciała
 • działa stymulująco na fibroplasty odpowiedzialne za syntezę m.in. kolagenu i elastyny

ŁUSZCZYCA

 • przyśpiesza gojenie ran skórnych,
 • poprawia elastyczność skóry i sprzyja wydajniejszej regeneracji nabłonka,
 • zmniejsza stan zapalny przez wcmocnienie układu immunologicznego,
 • oczyszcza organizm przyśpieszając wydalanie toksyn

GRZYBICE SKÓRY

Terapia tlenem wpłynęła na zwiększenie skuteczności terapeutycznej u chorych o podłożu cukrzycowym.
Tym samym, u osób wspomaganych tlenoterapią, stwierdzono 94% przeżycia , podczas gdy u chorych poddawanych chemioterapii efekty terapeutyczne wyniosły jedynie 33% przeżycia.

TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY POOPERACYJNE I POURAZOWE

W przypadku niegojących się ran przyczyną może być niedotlenienie tkanek oraz ich wtórne zakażenie.
Korzystne efekty ze stosowania hiperbarii tlenowej są wynikiem badań m.in. pacjentów:
 • po zabiegach rekonstrukcyjnych głowy i szyi ( pourazowa rekonstrukcja nosa, przeszczepy skórne),
 • przy owrzodzeniach po radioterapii,
 • po leczeniu poważnych ran kończyn charakteryzujących się dużym pourazowym ubytkiem tkanek,
 • przy znacznym stopniu dystrofii oraz niedokrwieniu tkanek obejmujących również kości i więzadła
Zastosowanie tlenoterapii jako leczenia wspomagającego antybiotykoterapię w infekcjach tkanek miękkich z ich martwicą, zakończyło się zwiększeniem liczby wyleczeń i ograniczeniem liczby przypadków zakończonych amputacją kończyn.